VERGEZELLENDE FAMILIELEDEN

Het is mogelijk om bij bepaalde vakanties de eigen kinderen mee te nemen op vakantie als vergezellende familieleden. Dit moet echter op voorhand worden aangevraagd.

 • Kinderen hebben dezelfde leeftijd als de deelnemers:
  • we vragen om de kinderen als deelnemer in te schrijven. Op deze manier kunnen ze zonder probleem deelnemen aan het volledige vakantiegebeuren (inclusief externe activiteiten).
 • Kinderen hebben niet dezelfde leeftijd als de deelnemers:
  • kinderen kunnen mee afhankelijk van de bestemming
  • kinderen ouder dan 6 jaar (volgens geboortejaar) betalen 9 euro per ingegane nacht (maaltijden, verzekering,…). Jongere kinderen kunnen gratis mee.
  • deelname aan externe activiteiten kan in sommige gevallen, maar onder toezicht van de ouders. De kostprijs voor deze activiteiten wordt na de vakantie doorgerekend aan de (kook)ouders. We vragen wel om dit op voorhand duidelijk af te spreken met Kazou (vb: busplanning,…)
 • Vergezellende volwassenen betalen 9 euro per ingegane nacht (maaltijden, verzekering,…)
 • Vergezellende familieleden kunnen, indien er plaatsen vrij zijn, mee met de bus. Indien er geen vrije plaatsen zijn, is het vervoer van de vergezellende familieleden op eigen kosten.
 • We doen al het mogelijke om aparte kamers voor TP ploeg te voorzien. Indien dit niet mogelijk is brengen we je persoonlijk op de hoogte om samen naar een eventuele alternatieve vakantie te zoeken.